W LIPCU I SIERPNIU STUDIO NIE DZIAŁA W SOBOTY ANI NIEDZIELE

b-Art-Tattoo 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.